Språkkunst

Forkortelser, regneark, eksempler og definisjoner

Forkortelser er korte former for lange uttrykk eller ord. Den består av en gruppe bokstaver hentet fra ordet eller frasen. Klikk for mer informasjon og eksempler på forkortelser eller last ned den omfattende arbeidsarkpakken.

Les Mer

Adverb arbeidsark

hans 2-siders arbeidsark vil bidra til å engasjere elevene og bygge forståelse for adverb. Bruk i klasseromsmiljøet eller som en hjemmeundervisningsressurs. Videre kan dette brukes av foreldre som en revisjonsveiledning.

Les Mer

Definisjon av adjektiver og regneark

Adjektiver er ord som brukes til å beskrive eller gi beskrivelse til mennesker, steder og ting. Disse beskrivende ordene kan bidra til å gi informasjon om størrelse, form, alder, farge, opprinnelse, materiale, formål, følelser, tilstand og personlighet eller tekstur. Last ned vår Adjektiver-arbeidsarksamling i dag.

Les Mer

Adjektiver Arbeidsark

Dette 2-siders arbeidsarket vil bidra til å engasjere elevene og bygge forståelse for adverb. Bruk i klasseromsmiljøet eller som en hjemmeundervisningsressurs. Videre kan dette brukes av foreldre som en revisjonsveiledning

Les Mer

Ad Hominem eksempler og arbeidsark

ad hominem er et latinsk uttrykk som bokstavelig talt betyr «til mannen» eller «til personen». Som et litterært grep refererer det til handlingen med å kommentere eller mot et individ, vanligvis en motstander, for å undergrave ham/henne i stedet for hans/hennes argumenter. Finn ut mer på KidsKonnect.

Les Mer

Handlingsverb Regneark, eksempler og definisjoner

Handlingsverb er ord som uttrykker fysiske eller mentale handlinger. Det er bare å uttrykke en handling eller noe som en person, dyr, naturkraft eller ting kan gjøre. Klikk for mer informasjon og eksempler på handlingsverb eller last ned regnearksamlingen.

Les Mer

Alfabetisk rekkefølge, regneark, eksempler og definisjoner

alfabetisk rekkefølge er en indekseringsmetode der navn, termer eller ord er ordnet i samme rekkefølge som bokstavene i alfabetet (A-Z). Last ned våre 5 klare-til-bruke alfabetisk rekkefølge-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av alfabetisk rekkefølge.

Les Mer

Allegorieksempler og arbeidsark

En allegori er et stykke litteratur eller tekst som presenterer en abstrakt, eller ikke-konkret, idé gjennom mer konkrete midler eller metoder. Last ned våre 5 bruksklare allegori-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva allegori er og hvordan den kan brukes.

Les Mer

Hentydningseksempler og arbeidsark

En hentydning er en referanse eller omtale av person, hendelse, uttalelse, kunstverk, historie, myter, religion eller populærkultur. Last ned våre 5 bruksklare alusjonsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva allusjon er og hvordan den kan brukes.

Les Mer

Allitterasjonseksempler og arbeidsark

Literasjon er en poetisk teknikk eller litterært stilistisk virkemiddel der en rekke ord i en setning har samme første konsonantlyd. Last ned våre 5 bruksklare allitterasjonsarbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva allitterasjon er og hvordan den kan brukes.

Les Mer

Tvetydighetseksempler og arbeidsark

Tvetydighet (uttales 'am-bə-gyü-ə-tē') er et ord, en setning, setning eller til og med historie som uttrykker en idé eller situasjon som har mer enn én betydning. Last ned våre 5 klare til bruk ambiguity-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva tvetydighet er og hvordan det kan brukes.

Les Mer

Anakronisme eksempler og arbeidsark

Anakronisme er når noe ikke hører hjemme i en gruppe eller noe som er malplassert, nærmere bestemt når noe ikke hører med tiden. Last ned våre 5 bruksklare Anachronism-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av Anachronism.

Les Mer

Analogieksempler og arbeidsark

En analogi er en måte å sammenligne på: det er når en idé, konsept eller ting sammenlignes med noe annet som er vesentlig forskjellig fra den første. Last ned 5 klare til bruk analogi-regneark for å bruke i dag.

Les Mer

Anaphora-eksempler og arbeidsark

Anafora oppstår når et ord eller en frase gjentas i setninger for å gi uttrykket i setningene vekt eller en sterkere eller annerledes tone. Last ned våre 5 klare til bruk Anaphora-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva Anaphora er og hvordan det kan brukes.

Les Mer

Eksempler på anekdoter og arbeidsark

En anekdote er en kort fortelling eller historie om en interessant, og vanligvis morsom, hendelse eller hendelse. Vi gir ofte anekdoter i hverdagen. Last ned våre 5 bruksklare anekdoteark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva en anekdote er og hvordan den kan brukes.

Les Mer

Eksempler på aforisme og arbeidsark

En aforisme er en veldig kort og rask uttalelse som gir et prinsipp, en sannhet eller en mening. Last ned våre 5 klare til bruk Aforisme-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av en aforisme.

Les Mer

Eksempler og regneark

En antecedent er en frase, en setning eller et ord som senere refereres tilbake til av et tidligere ord, substantiv eller frase. Last ned våre 5 ferdige antecedent-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva antecedent er og hvordan det kan brukes.

Les Mer

Eksempler på antagonister og arbeidsark

Antagonist er en plottenhet som er avledet fra det greske ordet 'antagonistēs', som betyr rival, motstander eller konkurrent. Last ned våre 5 bruksklare antagonist-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva en antagonist er og hvordan den kan brukes.

Les Mer

Antiteseeksempler og arbeidsark

Antitese er en litterær enhet designet for å fremheve forskjellen/forskjellene mellom to uforsonlige motsetninger. Last ned våre 5 bruksklare antitese-arbeidsark som er perfekte for å teste elevenes kunnskap og forståelse av hva antitese er og hvordan den kan brukes.

Les Mer