Mennesker, Lesing, Samfunnsfag

Emily Bronte fakta og arbeidsark

Emily Bronte er en av de tre kjente Bronte-søstrene. Hun er en engelsk forfatter og poet kjent for sitt mesterverk 'Wuthering Heights' under pennenavnet Ellis Bell. Klikk for å lese mer fakta eller laste ned regnearksamlingen.

Les Mer